Mae’r Amgueddfa yn agor!

ORIAU YMWELD

Oriau agor newydd Ebrill 2022


Bydd yr Amgueddfa yn agor ar ddydd Gwener, Ebrill 1af am 13.00.

Agored bob pnawn 1-4pm ac eithrio pnawn Llun. Mynediad olaf 3.45pm.